měď

Pájení v peci

Tepelné pájení v peci

 

Klíčovou technologií je pro nás plynem vytápěná průběžná pájecí pec o celkovém výkonu 250 kW osazenou rekuperačními hořáky WS Rekumat. V peci je možné dosáhnout teploty 1.000 st. Celsia  a její hodinový výkon je 250 kg materiálu. Pro zlepšení vlastností pájených spojů a zamezení oxidaci pájených dílů používáme ochrannou atmosféru o složení 1-5 % vodíku a 95 – 99% dusíku. Vstupní otvor do pece je 350 x  400 mm. Průjezd materiálu pecí zajišťuje pás, na kterém je možné pájet i nejmenší součásti. Celková délka pájených součástí je až 3.000 mm.

U složitějších tvarů čí menších sériích využíváme ruční pájení v odsávaných boxech. Jako médium pro ohřev materiálu využíváme acetylen, zemní plyn, kyslík nebo vodík.


 

Lakování

Lakování

Na přání zákazníka je možné provést povrchovou úpravu lakováním. Využíváme průběžný lakovací box s odsáváním a vodní clonou k zachycení přestřiku. Nanášená barva je tlakovým čerpadlem stříkána na dílce. Zmiňovaný postup zajišťuje stejnoměrnou vrstvu laku a minimalizuje přestřiky. Používáme vodou ředitelné silikonové žáruvzdorné laky.


 

Odmašťování

Odmašťování

Před dalším zpracováním zejména pak před pájením a lakováním dílů odmašťujeme polotovary ve speciálních lázních, kde dojde i k odmaštění vnitřní části trubek tlakovým proplachem. Následně ještě oplachujeme a sušíme. Před samotným pájením připravujeme povrch v lázni tavidla Argentolu ohřátého na 65 stupňů.


 

Drobné montáže

Drobné montáže

Drobné montáže se dělají tak dlouho, až se smontují úplně do nejmenších drobností.


 

Měděný program

Měděný program

Náš měděný program nevyužíváme jen pro vlastní potřebu, na zmíněných strojí máme volnou kapacitu, kterou nabízíme k dalšímu využití jiným zákazníkům. 


 

Vysokofrekvenční pájení

Pro pájení konců trubek, čidel, spojek a při různorodosti materiálů využíváme vysokofrekvenční pájení Contiterm. Tento proces díky své opakovatelnosti je velmi vhodný pro automatizovanou výrobu s přesným řízením a pro svoji jednoduchost obsluhy i pro jednorázové ruční práce. Vysokofrekvenční ohřev je možné využít i pro tepelné zpracování, tváření za tepla a vytvrzování adhezních materiálů.